Privatumo politika

SOS VAN, LTD PRIVATUMO POLITIKOS TAISYKLĖS

Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. EuroposParlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugostvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatomis


1.   Šioje Privatumo politikoje numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo bei jų tvarkymo taisyklės naudojantis www.sosvan.com bei SOSVAN mobiliosios programėlės siūlomomis paslaugomis.
2.   Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti www.sosvan.com bei SOSVAN mobiliosios programėlės naudotojų asmens duomenis nuo neteisėto jų naudojimo. Registruodamiesi tinklapyje www.sosvan.com arba SOSVAN mobiliojoje programėlėje jūs patikite MB SOS VAN įmonės kodas 305728247, adresas Dubysos g. 60, LT-94107 Klaipėda, el. paštas: hello@sosvan.com (toliau - Bendrovė)savo asmeninius duomenis ir suteikiate mums teisę juos tvarkyti ta apimtimi, tais būdais ir tais tikslais, kurie numatyti šioje Privatumo politikoje (toliau - Politika) ir Naudojimosi taisyklėse (toliau - Taisyklės).Jei jūs nesutinkate su Taisyklėmis, Politika ar atskiromis jų nuostatomis, bendrovė negalės jums suteikti galimybės naudotis visomis ar atskiromis tinklalapio www.sosvan.com ir SOSVAN mobiliosios programėlės paslaugomis.
3.   Bendrovė renka ir tvarko šioje Politikoje išvardintus asmeninius duomenis tokiais teisiniais pagrindais:
  • Remdamasi naudotojo sutikimu su sąlygomis, nustatytomis Taisyklėse ir šioje Politikoje;
  • Remdamasi savo teisėtu interesu;
  • Vykdydama teisinius įsipareigojimus, kylančius ir taikomus bendrovei.
4.   Asmenys yra laikomi susipažinusiais su šia Politika, kai užpildydami registracijos formą,pažymi, kad sutinka su Taisyklėmis, šia Politika ir Slapukų naudojimo taisyklėmis.
5.   Privatumo politikos taisyklių tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą bendrovės internetiniame puslapyje www.sosvan.com bei SOSVAN mobiliojoje programėlėje, užtikrinant 2016 m.balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas bei kitų susijusių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.
6.   Bendrovė renka naudotojų asmens duomenis, kuriuos jie savanoriškai pateikia prisiregistravę prie bendrovės internetinio puslapio www.sosvan.com bei SOSVAN mobiliojoje programėlėje.
7.   Interneto puslapyje bei mobiliojoje programėlėje registruojasi dviejų kategorijų naudotojai: asmenys, siekiantys vežti krovinius/keleivius/transportą(vežėjai) ir asmenys, siekiantys krovinius/keleivius/transportą pateikti vežimui (siuntėjai) (toliau visi kartu – naudotojai). Priklausomai nuo to, ar www.sosvan.com, SOSVAN mobiliojoje programėlėje naudotojas registruojasi kaip vežėjas,ar siuntėjas, jis pateikia tam tikrus asmens duomenis savanoriškai, norėdamas naudotis www.sosvan.com ir/arba SOSVAN mobiliosios programėlės paslaugomis.
8.   Naudotojas turi teisę pats pasinaikinti savo susikurtą paskyrą skiltyje „Nustatymai“ spausdamas mygtuką „Pašalinti paskyrą“.
9.   Bendrovės internetiniame puslapyje www.sosvan.com ir SOSVAN mobiliojoje programėlėje gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš bendrovės reklamos tiekėjų, partnerių, susijusių asmenų tinklalapius. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos naudotojai patenka, rinkdamiesi nuorodas internetiniame puslapyje www.sosvan.com ir SOSVAN mobiliojoje programėlėje, turi savo privatumo politikas ir bendrovė neprisiima jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų.Rekomenduojama naudotojams susipažinti su minimų kitų tinklalapių privatumo politikomis prieš pateikiant jose bet kokius savo asmeninius duomenis. 

 I.         ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA, RINKIMO TIKSLAI IR APIMTIS

1.   Registruodamasis ir sutikdamas su taisyklėmis,naudotojas suteikia mums žemiau nurodytus registracijos duomenis, t.y. duomenis tvarkome naudotojo duoto sutikimo pagrindu, siekiant jam suteikti galimybę naudotis www.sosvan.com ir/ar SOSVAN mobiliosios programėlės paslaugomis. Jeigu naudotojas nesuteikia mums šių asmeninių duomenų, jis negali naudotis paslaugomis.
2.   Remdamasi registracijos duomenimis, bendrovė sukuria vartotojo profilį tinklapyje www.sosvan.com ir/ar SOSVAN mobiliojoje programėlėje. Bendrovė pasilieka teisę tikrinti naudotojo pateikiamų asmens duomenų patikimumą ir atitikimą tikrovei.
3.   Asmenys, norintys registruotis kaip vežėjai, privalo pateikti šiuos privalomus rekvizitus ir asmens duomenis: fiziniai asmenys – (i) Vardas; (ii) Pavardė;(iii) El. paštas; (iv) Tel. Nr.; juridiniai asmenys – (i) Įmonės pavadinimas; (ii) Įmonės kodas (iii) El. paštas; (iv) Tel. Nr.; (v) Įmonės atstovo vardas, pavardė. Taip pat vežėjai gali pateikti atsiskaitymui skirtus duomenis: banko sąskaitos numeris, banko kodas,pavadinimas ir kt. bei savo adresą (gatvės pavadinimas, namo numeris, buto numeris, pašto kodas, miestas, valstybė). Naudotojai registracijos metu susikuria slaptažodžius. Registracijos metu yra sukuriama paskyra. Paskyroje naudotojas pats suveda savo duomenis, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą, bendrovė dėl to neprisiima jokios atsakomybės. Naudotojas gali bet kuriuo metu koreguoti ir (ar) pildyti asmens duomenis savo paskyroje.
4.   Asmenys, norintys registruotis kaip siuntėjai, privalo pateikti šiuos privalomus rekvizitus ir asmens duomenis: fiziniai asmenys - (i) Vardas; (ii) Pavardė; (iii) El. paštas; (iv) Tel. Nr.; juridiniai asmenys – (i) Įmonės pavadinimas; (ii) Įmonės kodas (iii) El. paštas; (iv) Tel. Nr.; (v) Įmonės atstovo vardas, pavardė. bei savo adresą (gatvės pavadinimas, namo numeris, buto numeris, pašto kodas, miestas,valstybė). Naudotojai registracijos metu susikuria slaptažodžius. Registracijos metu yra sukuriama paskyra. Paskyroje naudotojas pats suveda savo duomenis, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą, bendrovė dėl to neprisiima jokios atsakomybės.Naudotojas gali bet kuriuo metu koreguoti ir (ar) pildyti asmens duomenis savo paskyroje.
5.   Be aukščiau šio skyriaus 3 punkte nurodytų asmens duomenų, asmenys,norintys talpinti skelbimus kaip vežėjai, bendrovei pateikia galiojančio teisę vairuoti transporto priemones patvirtinančio dokumento kopiją ir draudimo poliso kopiją. Šio dokumento pateikimu vežėjas patvirtina, kad jis turi galiojančią teisę vairuoti transporto priemonę, reikalingą vežti siuntėjų krovinius. Naudotojas supranta, jog nepateikdamas dokumento kopijos, jis negalės gauti www.sosvan.com ir/ar SOSVAN mobiliojoje programėlėje teikiamų paslaugų, todėl sutinka tokius duomenis pateikti. Tokių asmens duomenų rinkimo tikslas yra teisėtas trečiųjų asmenų (kitų tinklalapio www.sosvan.com naudotojų) interesas išvengti nuostolių,galinčių kilti sudarant sutartį su nesąžiningu partneriu.
6.   Naudotojas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais. Atitinkamai www.sosvan.com suteikia naudotojui teisę registruojantis išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė,elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
7.   Norint tinkamai naudotis SOSVAN mobiliosios programėlės funkcijomis,naudotojas sutinka su bendrove dalintis prieiga prie šių naudotojo mobiliojo įrenginio dalių: kameros, įrenginio atminties, geolokacijos duomenų.
8.   Bendrovė patvirtina, jog naudotojo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti www.sosvan.com ir/ar SOSVAN mobiliojoje programėlėje teikiamas paslaugas. Bendrovė taip pat patvirtina, jog naudotojo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą naudotojas suteiks ir nepanaikins.
9.   Nustatoma asmens duomenų naudotinų tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – 3(trys) kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo momento.
10. Asmens duomenys, susijęs u paslaugų teikimu, saugomi 3 (trejus) metus nuo asmens paskutinio prisijungimo prie www.sosvan.com sistemos ir/ar SOSVAN mobiliosios programėlės.
11. Asmenų, pateikusių nurodytos formos užklausą specialioje pokalbių (angl. Chat)programoje duomenys saugomi 1 (vienerius) metus nuo paskutinio asmens atlikto veiksmo (užklausos, atsakymo išsiuntimo ar kita), ar pateikdamas užklausą Facebook chat programos būdu, naudotojas, pateikdamas savo asmeninius duomenis minėtose programose, laikomas savanoriškai sutikęs tokius duomenis atskleisti dėl bendrovės siūlomų paslaugų įsigijimo. Tokiu atveju bendrovė laiko, kad naudotojas, savanoriškai atskleisdamas asmens duomenis sutinka, kad bendrovė juos rinktų ir saugotų kaip aprašyta šioje Politikoje nustatyta tvarka.
12. Bendrovė įsipareigoja neatskleisti naudotojo asmens duomenų tretiesiems asmenims,išskyrus šiuos atvejus:
11.1. Jeigu yra naudotojo sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
11.2. Bendrovės partnerius, teikiančius informacinių technologijų ūkio aptarnavimo paslaugas arba kitas, su naudotojo užsakytų paslaugų tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas;
11.3. Bendrovė taip pat gali perduoti naudotojo asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie bendrovės vardu veikia kaip duomenų tvarkytojai. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems duomenų tvarkytojams, su kuriais bendrovė yra pasirašiusi atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos aptariančios asmens duomenų perdavimą/teikimą ir duomenų tvarkytojas užtikrina adekvačią perduodamų asmens duomenų apsaugą;
11.4. Visais kitais atvejais, naudotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik teisės aktų numatyta tvarka. Duomenų subjekto asmens duomenis bendrovė gali perduoti vyriausybinėms ar teisės saugos institucijoms, joms pareikalavus.
13. Bendrovė pasilieka teisę perduoti tvarkyti asmeninius naudotojo duomenis tretiesiems asmenims, kurie padeda teikti ir administruoti www.sosvan.com ir/ar SOSVAN mobiliosios programėlės teikiamas paslaugas. Minėtiems tretiesiems asmenims priklauso programinės įrangos duomenų bazėms tiekėjai, asmenys, teikiantys duomenų bazių administravimo paslaugas,“debesies” ir prieglobos (hosting) paslaugas teikiantys asmenys, taip pat asmenys, teikiantys tiesioginės rinkodaros, rinkos tyrimų, verslo analitikos ir kt. paslaugas.
14. Kiekvienu atveju duomenų valdytojui pateikiamas tik toks duomenų kiekis, koks yra būtinas konkrečiai užduočiai arba konkrečiai paslaugai įvykdyti. Bendrovės pasitelkti duomenų valdytojai turi teisę naudoti asmeninius naudotojo duomenis tik vadovaudamiesi bendrovės nurodymais, ir neturi teisės naudoti asmeninių duomenų kitais tikslais, taip pat perduoti juos kitiems asmenims be bendrovės sutikimo. Be to, duomenų valdytojai privalo užtikrinti duomenų saugumą, kaip to reikalauja teisės aktai ir rašytiniai susitarimai su bendrove.
15. Nepaisant to, kad bendrovė deda visas protingas pastangas tam, kad apsaugotų asmenų duomenis, bendrovė negali garantuoti saugaus duomenų perdavimo elektroninei platformai www.sosvan.com ir/ar SOSVAN mobiliajai programėlei. Bet kokios duomenų perdavimo procedūros yra atliekamos išimtinai naudotojo rizika. Nuo duomenų gavimo momento, bendrovė taiko itin griežtas naudotojo asmens duomenų apsaugos tvarkas bei technines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie asmenų duomenų.
16. Bendrovė taip pat naudoja naudotojų, įsigijusių paslaugas elektroniniu būdu, kontaktinius duomenis rinkos tyrimo tikslais, siekiant įvertinti bendrovės klientų pasitenkinimą bendrovės veikla ir, atsižvelgiant į tai, gerinant bendrovės veiklos kokybę. Atsakymai, pateikiami šiuo tikslu siunčiamus pranešimus ir (ar) skambučius yra anonimiški. Tuo atveju, jeigu naudotojas nenori gauti tokių pranešimų ir (ar) skambučių,jis gali informuoti bendrovę apie tokių pranešimų atsisakymą elektroniniu paštu hello@sosvan.com.
17. Bendrovės internetiniame puslapyje gali būti renkama tam tikra informacija apie naudotojo apsilankymą, pavyzdžiui: (i) Interneto protokolo(IP), kurį naudodamas naudotojas pasiekia internetą, adresas; (ii) Naudotojo apsilankymo bendrovės internetiniame puslapyje data ir laikas;(iii) Kiti internetiniai puslapiai, kuriuos naudotojas aplanko būdamas bendrovės internetiniame puslapyje; (iv) Naudojama naršyklė; (v) Informacija apie naudotojo kompiuterio operacinę sistemą; (vi) Mobiliųjų programėlių versijos; (vii) Kalbos nustatymai. Jei naudotojas naudoja mobilųjį įrenginį, taip pat gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, taip pat geografines (ilgumos ir platumos) koordinates. Ši informacija naudojama bendrovės tinklapiui pagerinti, tendencijoms analizuoti, paslaugų tobulinimui ir bendrovės tinklalapiui administruoti. Naudotojas šiuos duomenis savanoriškai pateikia naudodamasis bendrovės teikiamomis paslaugomis, tapęs registruotu bendrovės tinklalapio naudotoju ar lankydamasis bendrovės tinklalapyje. 

 II.       NAUDOTOJO TEISĖS

1.   Naudotojas turi šias pagrindines teises:
1.1. Žinoti apie savo asmeninių duomenų tvarkymą, susipažinti su savo asmeniniais duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
1.2. Reikalauti ištaisyti ar sunaikinti naudotojo asmeninius duomenis, kuriais disponuoja bendrovė;
1.3. Atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
1.4. Nesutikti su duomenų tvarkymu teisėtų interesų tikslais;
1.5. Pateikti skundą dėl netinkamai tvarkomų asmens duomenų.
2.  Naudotojas, pateikęs prašymą raštu, turi teisę susipažinti su bendrovėje esančiais ir tvarkomais naudotojo asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie naudotojo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami ir kiek laiko saugomi. Bendrovė gavusi naudotojo prašymą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo naudotojo prašymo gavimo dienos pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis tokia pat forma, kokia kreipėsi naudotojas arba sutiko gauti informaciją apie duomenis kitu bendrovės pasiūlytu būdu.
3.   Jei bendrovės tvarkomi registracijos duomenys ar informacija apie naudotoją pasikeitė, šioje informacijoje atsirado netikslumų ar informacija tapo nebepatikima, naudotojas turi teisę pareikalauti ją patikslinti,pakeisti arba ištaisyti.
4.   Tais atvejais, kai bendrovė tvarko naudotojo asmeninius duomenis jo sutikimu, naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Tokiu atveju naudotojo asmeniniai duomenys nebebus tvarkomi. Tokiais atvejais tai reikš, kad bendrovė negalės suteikti naudotojui teisės naudotis paslaugomis.
5.   Jei naudotojas atšauks sutikimą tvarkyti jo asmeninius duomenys, tai visi duomenys, kuriuos bendrovė tvarkė naudotojo sutikimo pagrindu, bus sunaikinti, o kai kuriais atvejais, kaip nurodoma šioje Politikoje, bus saugomi tam tikrą laiką.
6.   Naudotojas turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi bendrovės teisėtų interesų tikslais.Įvertinus tikslų, dėl kurių bendrovė teikia paslaugas, ir naudotojo bei bendrovės interesų balansą, tai reikš, jog jeigu bendrovė nustos tvarkyti naudotojo duomenis bendrovės teisėtų interesų tikslais, ji nebegalės suteikti naudotojui galimybės toliau naudotis paslaugomis.
7.   Jei naudotojo manymu, bendrovė tvarko jo asmeninius duomenis pažeisdama asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius įstatymus, jis dėl to pirmiausia turi kreiptis tiesiogiai į bendrovę. Jei bendrovės pasiūlytas problemos sprendimo būdas netenkins naudotojo, arba jei naudotojas manys, kad jo prašymui patenkinti bendrovė ėmėsi nepakankamai priemonių, naudotojas turės teisę pateikti skundą kontroliuojančiai institucijai. Lietuvos Respublikoje tai yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.
8.   Naudotojas prašymą dėl susipažinimo, koregavimo ar panaikinimo su jo atžvilgiu bendrovės surinktais asmens duomenimis gali pateikti el. paštu hello@sosvan.com. Siekiant apsaugoti asmeninius visų naudotojų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, bendrovė,gavusi naudotojo prašymą perduoti duomenis kitam tvarkytojui arba vykdydama kitas naudotojo teises, privalo nustatyti naudotojo tapatybę. Šiam tikslui bendrovė pasilieka teisę paprašyti, kad naudotojas nurodytų aktualius anketinius duomenis (vardą, pavardę, el.pašto adresą arba telefono numerį),kurie bus palyginti su bendrovės turimais duomenimis. Šio patikrinimo metu bendrovė gali išsiųsti naudotojui kontrolinį pranešimą tais kontaktais, kurie nurodyti registracijos formoje (el.paštu arba SMS žinute) ir paprašyti, kad naudotojas autorizuotųsi. Jei patikros procedūra bus nesėkminga, bendrovė bus priversta pripažinti, kad naudotojas nėra prašomų duomenų subjektas, todėl pasiliks teisę atmesti konkretų prašymą.
9.   Jeigu naudotojas yra registruotas bendrovės internetinio puslapio www.sosvan.com ir/ar SOSVAN mobiliosios programėlės naudotojas, peržiūrėti ir redaguoti bendrovės internetiniame puslapyje/ mobiliojoje programėlėje pateiktą asmeninę informaciją ir susisiekimo su naudotoju kontaktinius duomenis, gali apsilankęs atitinkamuose bendrovės internetinio puslapio www.sosvan.com ir/ar SOSVAN mobiliosios programėlės skyriuose.
10. Naudotojas, be kita ko, turi teisę atsisakyti pateikti asmens duomenis ir nesutikti su Privatumo politika.Tokiu atveju naudotojas neturės galimybės naudotis www.sosvan.com ir/ar SOSVAN mobiliosios programėlės teikiamomis paslaugomis, kadangi prašomi pateikti duomenys yra būtini siekiant tinkamai suteikti naudotojo pageidaujamas paslaugas.
11. Paslaugų priėmimo-perdavimo momentu bendrovės darbuotojai gali naudotojo paprašyti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuris naudojamas tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.Tokiu atveju, nėra daromos asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos.
12. Po paskyros panaikinimo, naudotojo asmens duomenys gali būti saugomi bendrovės serveryje iki 3 metų, išskyrus atvejus, jeigu naudotojo pateiktais duomenimis buvo: (i) Pasinaudota vykdant neteisėtą veiką; (ii) Buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas; (iii) Bendrovė yra gavusi skundų, susijusių su atitinkamu naudotoju, ar jeigu bendrovė yra pastebėjusi atitinkamo naudotojo padarytus Taisyklių pažeidimus. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.
13. Bendrovė vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog naudotojo pateikiami asmens duomenys www.sosvan.com ir SOSVAN mobiliojoje programėlėje būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: (i) Neteisėto asmens duomenų pakeitimo; (ii)Atskleidimo; (iii) Sunaikinimo; (iv) Asmens tapatybės vagystės; (v) Sukčiavimo.
14. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.
15. Naudotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie www.sosvan.com ir/ar SOSVAN mobiliosios programėlės slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Naudotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti bendrovę.
16. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, naudotojas turi pateikti bendrovei raštu išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu hello@sosvan.com. 

 III.       BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1.   Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu www.sosvan.com ir SOSVAN mobiliojoje programėlėje. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus naudotojai visuomet bus informuoti paskelbiant naująją Privatumo Politikos redakciją, ir sudarant techninę galimybę naudotojams pirmą kartą jungiantis prie www.sosvan.com ir/ar SOSVAN mobiliosios programėlės esant naujai Politikos versijai ją perskaityti ir patvirtinti.
2.   Pasibaigus šioje Politikoje nurodytiems asmeninių naudotojo duomenų saugojimo laikotarpiams, bendrovė duomenis sunaikina, o tam tikrais atvejais - patikimai ir negrįžtamai nuasmenina,laikydamasi protingų ir pagrįstų tokiam veiksmui terminų. Bendrovė pasilieka teisę saugoti asmeninius naudotojų duomenis ilgesnį, nei numatytą Politikoje terminą, kai:
  • Tai būtina, norint apsisaugoti nuo bendrovei teikiamų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių;
  • Yra pagrįsti įtarimai dėl neteisėtos veiklos, dėl kurios vyksta tyrimas;
  • Asmeniniai naudotojo duomenys būtini norint tinkamai išspręsti ginčą ar išnagrinėti skundą;
  • Asmeniniai naudotojo duomenys reikalingi atsarginėms kopijoms ir kitiems panašiems tikslams;
  • Egzistuoja teisinis pagrindas saugoti asmeninius duomenis ilgiau, nei numatyta šioje Politikoje.
3.   Bendrovė neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių bendrovės internetinio puslapio naudotojai ir kiti asmenys negali pasiekti internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis.
4.   Bendrovė neturi galimybės visiškai garantuoti, kad bendrovės internetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad bendrovės internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Duomenų subjektas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią duomenų subjektas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis bendrovės internetiniu puslapiu, yra išimtinai gaunamas duomenų subjekto nuožiūra bei rizika, ir tik duomenų subjektas atsako už žalą, padarytą duomenų subjektui bei duomenų subjekto kompiuterinei sistemai.
5.   Užsiregistravęs duomenų subjektas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (ar) perdavimą tretiesiems asmenims. Jei bendrovės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs naudodamasis duomenų subjekto prisijungimo duomenimis, bendrovė šį asmenį laiko duomenų subjektu.
6.   Naudotojų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Privatumo politika, pateikiami elektroninio pašto adresu hello@sosvan.com. 

Užsisakykite naujienlaiškį!