Naudojimo taisyklės

Naudojimo taisyklės


1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės) reguliuoja naudojimąsį www.sosvan.com (toliau – Tinklalapis) ir SOSVAN mobiliąja programėle (toliau – Programėlė). Registracijos metu naudotojas patvirtina, jog susipažino su esama taisyklių versija ir sutinka su jų sąlygomis, kadangi priešingu atveju tinklalapio www.sosvan.com ir SOSVAN mobiliosios programėlės naudotojui negalės būti teikiamos paslaugos.
1.2. Registruodamiesi Jūs pareiškiate ir užtikrinate, kad pagal galiojančius teisės aktus turite teisę sudaryti sutartį su mumis dėl naudojimosi tinklalapiu www.sosvan.com ir SOSVAN mobiliąja programėle; perskaitėte, visiškai suprantate ir sutinkate būti saistomi šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Slapukų naudojimo taisyklių sąlygų, įskaitant visus įsipareigojimus, kylančius iš šio dokumento ir kitų; visa informacija, kurią pateikėte mums yra tiksli, teisinga bei išsami; visuomet užtikrinsite savo naudotojo paskyros duomenų tikslumą ir informacijos naujumą; neleisite kitiems asmenims naudotis savo paskyra, neperduosite ir neatiduosite jos kitiems asmenis; nenaudosite paslaugų neleistinais ar neteisėtais tikslais; visuomet visiškai laikysitės visų įstatymų ir teisės aktų, taikomų valstybėje, kurioje teikiate/perkate paslaugas Tinklalapyje bei Programėlėje.
1.3. Tinklalapio www.sosvan.com ir Programėlės SOSVAN administratorius yra MB SOS VAN,  įmonės kodas 305728247, adresas Dubysos g 60 Klaipėda  LT-94107.
1.4. Naudotojas – www.sosvan.com tinklalapio bei mobiliosios programėlės SOSVAN vartotojas (vežėjas).
1.5. Vežėjas – fizinis ar juridinis asmuo, užsiregistravęs pagal šias taisykles, kuris siūlo krovinių/keleivių/transporto vežimo paslaugas.
1.6. Siuntėjas – fizinis asmuo ar įmonės darbuotojas, užsiregistravęs pagal šias taisykles, kuriam reikalingos krovinių/keleivių/transporto vežimo paslaugos;
1.7. Paskyra – registruojantis naudotojui sukurta aplinka, kurioje naudotojas gali užsakyti/siūlyti savo paslaugas, peržiūrėti ir tvarkyti savo informaciją, veiklą, privatumo nuostatas.
1.8. www.sosvan.com ir mobilioji programėlė SOSVAN teikia informavimo paslaugą, siekiant siuntėjams ir vežėjams surasti vieni kitus, bet neteikia transporto paslaugų. Transporto paslaugas teikia vežėjai pagal sutartį su siuntėjais dėl keleivių/krovinių pervežimo. Vežėjai teikia transporto paslaugas nepriklausomai (asmeniškai arba per bendrovę), kaip ekonominių ir profesionalių paslaugų teikėjai. Ginčai, kylantys dėl vartotojų teisių, teisinių įsipareigojimų ar įstatymų, kurie taikytini transporto paslaugų teikimui, bus sprendžiami tarp siuntėjų ir vežėjų, MB SOS VAN,  dėl netinkamai vykdomų vežėjų ir/ar siuntėjų pareigų neatsako.
2. Registracija
2.1. Registracijos metu naudotojas sutinka su šiomis taisyklėmis ir taip patvirtina, kad susipažino su jų sąlygomis ir sutinka su visomis šių taisyklių nuostatomis.
2.2. Naudotojas turi teisę turėti ir naudoti tik vieną aktyvią paskyrą.
2.3. Registracijos metu naudotojas įsipareigoja:
2.4.1. Teikti tik tikrus ir aktualius duomenis apie save;
2.4.2. Pateikti savo asmens duomenis, reikalingus registracijai;
2.4.3. Naudojantis paslaugomis, elgtis sąžiningai, nevartoti necenzūrinių žodžių, su kitais naudotojais elgtis korektiškai ir pagarbiai.
2.5. Draudžiama registruotis ir susikurti paskyrą, naudojant kelis ar išgalvotus vardus.
3. Naudotojo patikrinimas
3.1. Siekdami patikrinti naudotojo patikimumą, pasiliekame teisę paprašyti naudotojo pateikti tam tikrus dokumentus. Pavyzdžiui: steigimo dokumentus; asmeninius vadybininkų dokumentus ir kt. Taip pat pasiliekame teisę susisiekti telefonu, siekiant patikrinti naudotojo nurodytus telefono numerius ir adresus.
3.2. Asmenys, norintys registruotis kaip vežėjai, privalo pateikti šiuos privalomus rekvizitus ir asmens duomenis: fiziniai asmenys – (i) Vardas; (ii) Pavardė; (iii) El. paštas; (iv) Tel. Nr.; Fiziniai asmenys, bendrovei pateikia galiojančio teisę vairuoti transporto priemones patvirtinančio dokumento kopiją ir draudimo poliso kopiją. Šio dokumento pateikimu vežėjas patvirtina, kad jis turi galiojančią teisę vairuoti transporto priemonę, reikalingą vežti siuntėjų krovinius. Naudotojas supranta, jog nepateikdamas dokumento kopijos, jis negalės gauti www.sosvan.com ir/ar SOSVAN mobiliojoje programėlėje teikiamų paslaugų, todėl sutinka tokius duomenis pateikti. Tokių asmens duomenų rinkimo tikslas yra teisėtas trečiųjų asmenų (kitų tinklalapio www.sosvan.com naudotojų) interesas išvengti nuostolių, galinčių kilti sudarant sutartį su nesąžiningu partneriu juridiniai asmenys – (i) Įmonės pavadinimas; (ii) Įmonės kodas (iii) El. paštas; (iv) Tel. Nr.; (v) Įmonės atstovo vardas, pavardė. Taip pat vežėjai gali pateikti atsiskaitymui skirtus duomenis: banko sąskaitos numeris, banko kodas, pavadinimas ir kt. bei savo adresą (gatvės pavadinimas, namo numeris, buto numeris, pašto kodas, miestas, valstybė). Registracijos metu yra sukuriama paskyra.
3.3. Asmenys, norintys registruotis kaip siuntėjai, privalo pateikti šiuos privalomus rekvizitus ir asmens duomenis: fiziniai asmenys - (i) Vardas; (ii) Pavardė; (iii) El. paštas; (iv) Tel. Nr.; juridiniai asmenys – (i) Įmonės pavadinimas; (ii) Įmonės kodas (iii) El. paštas; (iv) Tel. Nr.; (v) Įmonės atstovo vardas, pavardė. Taip pat siuntėjai gali pateikti savo adresą (gatvės pavadinimas, namo numeris, buto numeris, pašto kodas, miestas, valstybė). Registracijos metu yra sukuriama paskyra.
3.4. Tikrindami naudotojo dokumentus ar kitus jų duomenis, pasiliekame teisę bet kada nutraukti/sustabdyti patikrinimą ir užblokuoti naudotojo prieigą.
3.5. Naudotojas sutinka, jog apie gaunamus pasiūlymus,  jis bus informuojamas telefonu SMS žinute arba el.paštu. Naudotojas savo paskyroje galės pasirinkti, kuriuo iš būdų/būdais informaciją jis nori gauti.
4. Mūsų teisės
4.1. Mes pasiliekame teisę keisti/nustatyti paslaugų kainą, stabdyti ir/ar nutraukti paslaugų teikimą, blokuoti prieigą ar atskirų jos skyrių bendrai ar iš tam tikrų įrenginių, blokuoti naudotoją, pašalinti naudotojo paskyrą, jeigu:
4.1.1. Naudotojas nevykdo savo finansinių įsipareigojimų mums arba kitiems naudotojams;
4.1.2. Naudotojas atlieka veiksmus, numatytus 5 šių taisyklių skyriuje;
4.1.3. Naudotojas atlieka veiksmus, numatytus 6 šių taisyklių skyriuje;
4.1.4. Pažeidinėja kitas šių taisyklių nuostatas.
4.2. Mes turime teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti naudotojo veiksmus paskyroje, įskaitant naudotojo skelbimų stebėjimą. 
4.3. Pasiliekame teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti naudotojo skelbimus ar bet kokią kitą naudotojo pateiktą informaciją, jeigu manome, jog jie pažeidžia šias taisykles arba privatumo taisykles, taikomus teisės aktus arba yra priešingi viešajai tvarkai ir gerai moralei.
4.4. Mes neatsakome už tai, jog kiti naudotojai skelbia tikrovės neatitinkančią informaciją, netikriname jos teisingumo.
5. Naudotojo skelbiamai informacijai keliami reikalavimai
5.1. Naudotojui draudžiama:
5.1.1. Skelbti klaidingą, provokacinę, grasinančią ar kitų naudotojų interesus bei garbę ir orumą/dalykinę reputaciją žeidžiančią informaciją;
5.1.2. Bendraujant su kitais naudotojais bei MB SOS VAN,  darbuotojais, naudoti necenzūrinius žodžius, įžeidinėti juos;
5.1.3. Kitiems naudotojams bei mums teikti klaidingą informaciją apie save;
5.1.4. Viešai aptarinėti mūsų darbą ir priimtus sprendimus;
5.1.5. Skelbti (tiek naudotojams asmeniškai, tiek savo paskyrose, tiek kitose prieinamose vietose) reklaminę informaciją apie konkuruojančius su www.sosvan.com tinklalapius ar projektus. Tokie veiksmai bus laikomi kaip nesąžininga konkurencija, ir to pasėkoje mes kreipsimės dėl žalos atlyginimo;
5.1.6. Talpinti krovinių/keleivių/transporto vežimo, kurie priklauso kitiems tretiesiems asmenims arba kitiems naudotojams, pasiūlymus;
5.1.7. Talpinti neegzistuojančius pasiūlymus;
5.1.8. Talpinti skelbimus be kontaktinės informacijos nurodymo;
5.1.9. Talpinti atsiliepimą apie naudotoją, kuris yra visiškai nepagrįstas. Mes neatsakome už tai, jog kiti naudotojai apie vieną iš naudotojų skleidžia tikrovės neatitinkančią informaciją, tokios informacijos atitikimo tikrovei mes nevertiname;
5.1.10. skelbti skelbimus, kuriuose ieškoma ir/ar siūloma tos pačios paslaugos daugiau nei vieną kartą;
5.1.11. Skelbimuose, komentaruose bei privačiose žinutėse teikti kontaktus tuo siekiant susitarti už www.sosvan.com svetainės ir mobiliosios programėlės ribų;
5.1.12. Susikurti daugiau nei vieną paskyrą tam pačiam naudotojui;
5.2. Bet koks informacijos paskelbimas ir/ar padarymas viešai prieinama naudotojo nėra laikoma mūsų pasiūlymu (oferta) sudaryti sandorį.
6. Tinklalapio veiklos trikdymas bei duomenų bazių apsauga
6.1. Griežtai draudžiama sąmoningai trikdyti www.sosvan.com ir SOSVAN mobiliosios programėlės sistemos ir/ar jos serverių infrastruktūros veikimą.
4.2. Draudžiamas bet koks tinklalapio duomenų kopijavimas. Draudžiama jį bet kokiu būdu platinti, atskleisti tretiesiems asmenims, siekiant sukurti panašų tinklalapį arba suteikti informaciją jau sukurtajam.
4.3. www.sosvan.com paskelbtą informaciją draudžiama skleisti ir/ar perdavinėti/pardavinėti tretiesiems asmenims.
4.5. Nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti kitų naudotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius naudotojų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir/ar ieškomas paslaugas, jų kainas ir k.t;
4.6. Draudžiama perduoti savo duomenis tretiesiems asmenims. Mes neatsakome už dėl tokio duomenų perdavimo kilusius nuostolius, o trečiajam asmeniui prisijungus su naudotojo duomenimis, mes laikome, jog prisijungė naudotojas.
4.7. Draudžiama naudotis kito naudotojo paskyra.
7. Mūsų atsakomybė
7.1. Mes teikiame informavimo paslaugą, siekiant siuntėjams ir vežėjams surasti vieni kitus, bet neteikiame transporto paslaugų. Visus ginčus, kylančius tarp vežėjo ir siuntėjo (paslaugų kokybė, vengimas atsiskaityti ar pan.), šalys sprendžia pačios, kadangi mes nesame sutarties, sudarytos tarp siuntėjo ir vežėjo šalimi. Negana to, mes nesame tarpininkai tarp vežėjo ir siuntėjo, todėl mums nekyla jokių teisių ir pareigų iš šių teisinių santykių. Mes nesiūlome ir netarpininkaujame dėl transporto paslaugų.
7.2. Mes imamės visų įmanomų priemonių paskyros prieinamumo užtikrinimui ir neatsakome už:
7.2.1. Trikdžius sistemoje ar prarastus naudotojų duomenis, jeigu tai įvyko dėl nuo mūsų nepriklausančių aplinkybių;
7.2.2. Ribotą prisijungimą prie sistemos ar prisijungimo prie sistemos nebuvimą dėl netinkamo trečiojo asmens, kuris teikia interneto ir/ar serverių aptarnavimo paslaugas darbo, arba pas jį įvykusių gedimų;
7.2.3. Negalimumą prisijungti prie paskyros dėl netinkamo naudotojo programinės įrangos ar techninių priemonių funkcionavimo;
7.2.4. Trikdžius, atsiradusius, dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kurios nepriklauso nuo mūsų;
7.2.5. Už naudotojų patalpintą klaidingą informaciją (pasiūlymus ir kt.).
8. Paslaugų kaina
8.1. Siuntėjas, norėdamas rezervuoti jam pateiktą vežėjo pasiūlymą, sumoka rezervacijos mokestį, kuris suteikia siuntėjui sekančias privilegijas:
8.1.1. Rezervavus vairuotoją per SOSVAN platformą ir jam neatvykus, – mes grąžinsime rezervacijos mokestį ir skubiai padėsime surasti kitą vežėją. SOSVAN platforma apmokės 10% naujo pervežimo vertės, kaip kompensaciją už siuntėjo blogą nuotaiką;
8.1.2. Visi rezervuoti užsakymai ir pervežimai yra drausti 50 eurų SOSVAN platformos sąskaita, priklausomai nuo žalos;
8.1.3. Rezervavus užsakymą ir iškilus nesusipratimams SOSVAN visada padės kuo sklandžiau išspręsti susidariusią situaciją;
8.2. Rezervacijos mokestis sumokamas naudojantis “Pay pal” arba “Paysera”  "Banko kortele" mokėjimo būdu.
8.3. Pasiliekame teisę bet kada apmokestinti teikiamas paslaugas.
9. Baigiamosios nuostatos
9.1. Mes galime bet kada vienašališkai keisti ar pildyti šias taisykles. Paskutinių pakeitimų data nurodyta šių taisyklių interneto puslapyje. Nauja taisyklių redakcija įsigalioja nuo jų paskelbimo momento.
9.2. Tolimesnis naudojimasis paskyra po taisyklių pakeitimo ir/ar papildymo reiškia, kad naudotojas visiškai sutiko su jų pakeitimais ir/ar papildymais. Jeigu naudotojas nesutinka su šiomis taisyklėmis, tuomet jis informuoja mus per 5 dienas nuo paskutinių šių taisyklių pakeitimų ir/ar papildymų paskelbimo datos ir naudotojo paskyra bus panaikinta arba naudotojas paskyrą gali panaikinti pats skyriuje „Nustatymai“.
9.3. Naudotojas privalo visa apimtimi susipažinti su šiomis taisyklėmis iki registracijos momento. Naudotojo registracija reiškia, jog jis visiškai ir besąlygiškai sutiko su šiomis taisyklėmis.
9.4. Šios taisyklės tai sutartis tarp naudotojo ir mūsų dėl naudojimosi www.sosvan.com ir Programėle tvarkos ir jos funkcionalumo.
9.5. Šios taisyklės įsigalioja naudotojui nuo jo registracijos momento ir galioja neribotą laiką.
9.6. Taisyklių nežinojimas naudotojų neatleidžia nuo atsakomybės.
9.7. Jeigu kuri nors šių taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių taisyklių nuostatų. 

Užsisakykite naujienlaiškį!