Svetainės naudojimo sąlygos

Ši svetainė veikia kaip internetinė sistema, leidžianti vartotojams paskelbti pervežimo darbus, o transporto paslaugų teikėjams - norint sudaryti sandorį, siūlyti pervežimo kainas. 

www.sosvan.com yra “SOSVan Limited" ("mes" arba "us") valdoma svetainė, įsteigta Anglijoje pagal įmonės numerį 09234450. Mūsų registruotas adresas [ADRESAS]. Mūsų el. Pašto adresas yra support@sosvan.com.

Šių sąlygų (kartu su nurodytais dokumentais) A dalyje ("Bendrosios sąlygos") ir B dalyje ("Papildomos sąlygos") išdėstytos sąlygos ir sąlygos, kuriomis mes suteikiame jums paslaugas.

Galite pasiekti daugumą Svetainės teritorijų be registracijos, tokiu atveju Jums bus taikomos tik bendrosios sąlygos. Tam tikros Svetainės sritys yra tik jums, jei esate narės narys, ir jei nuspręsite užsiregistruoti kaip nario, jūsų bus paprašyta aiškiai patvirtinti, kad perskaitėte ir sutinkate su papildomomis sąlygomis bei bendrosiomis sąlygomis.

Sąlygos (kaip nurodyta toliau) taikomos Svetainės prieigai ir naudojimui bei bet kokiai jūsų ir mūsų el. Pašto korespondencijai. Prieš pradėdami naudotis svetaine, atidžiai perskaitykite šiuos terminus. Svetainės naudojimas reiškia, kad sutinkate su Bendromis sąlygomis nepriklausomai nuo to, ar jūs nusprendėte tapti nariu. Jei nesutinkate su Bendromis sąlygomis, nenaudokite Svetainės.

Mes galime bet kada peržiūrėti sąlygas, atnaujindami šį skelbimą. Laiku paeiliui turėtumėte patikrinti Svetainę, kad galėtumėte peržiūrėti dabartinę Sąlygų versiją, nes jos jums yra privalomos. Tam tikros Taisyklių nuostatos gali būti pakeistos aiškiai nurodytais teisiniais pranešimais, esančiais tam tikrose Svetainės puslapiuose.

Visos teisės, kurios nėra aiškiai išdėstytos šiomis sąlygomis, yra rezervuotos.

A DALIS

BENDROS SĄLYGOS

1. APIBRĖŽIMAI

Transporto paslaugų teikėjas - tai narys, pateikęs pervežimo kainą užsakymo atžvilgiu;

"Sąlygos" - tai visos sąlygos, taikomos asmeniui, kuris naudojasi Svetaine dėl jo naudojimosi Svetaine (t. Y. Tik lankytojui, tik bendrosioms sąlygoms ir nariui, bendrosioms sąlygoms ir papildomoms sąlygoms);

"Vartotojas" reiškia Narį, kuris paskelbė Darbą šioje svetainėje;

"Darbas" - tai Transporto užklausa, kurią paskelbė Vartotojas svetainėje;

"Narys" reiškia asmenį, kuris turi registruotą (ir "Narystė" reiškia nario statusą);

"Registracija" "arba" Registras "reiškia narystės sąskaitos, kuri sutinka su Sąlygomis, sukūrimą;

"Svetainė" reiškia www.sosvan.com; ir

"Sandoris" - tai sutartis, sudaryta tarp Transporto paslaugų teikėjo ir Vartotojo, kad jis galėtų atlikti darbą.

2. PRIEIGA

Nors mes stengiamės užtikrinti, kad svetainė būtų prieinama 24 valandas per parą, mes nebūsime atsakingi, jei dėl kokių nors priežasčių Svetainė nėra prieinama bet kuriuo metu ar bet kuriuo laikotarpiu.

Prieiga prie Svetainės gali būti laikinai ir be įspėjimo laikinai sustabdyta sistemos gedimo, techninės priežiūros ar remonto atveju arba dėl kitų priežasčių, nepriklausančių nuo mūsų.

3. TURINYS

Nors mes stengiamės užtikrinti, kad informacija Svetainėje yra teisinga, negarantuojame, kad svetainėje pateikta informacija yra tiksli ir išsami. Mes galime bet kuriuo metu ir be įspėjimo keisti Svetainės medžiagą. Svetainės medžiaga gali būti pasenusi, o mes nesiekome atnaujinti tokios medžiagos.

Svetainės turinys pateikiamas "kaip yra", ir mes nesuteikiame jokių garantijų dėl tokio turinio.

Jums draudžiama skelbti ar perduoti į Svetainę ar iš jos bet kokią medžiagą:

kuri yra grasinanti, šmeižikiška, nepakenčiama, nepakenčiama, įžeidžianti, pornografinė, piktnaudžiaujanti, gali sukelti rasinę neapykantą, diskriminacinė, gąsdinanti, skandalinga, uždegiminė, piktžodžiavimo, pažeidžianti pasitikėjimą, pažeidžianti privatumą arba kuri gali sukelti susierzinimą ar nepatogumus;

už kurią negavote visų būtinų licencijų ir (arba) patvirtinimų;

kuri sudaro arba skatina elgesį, kuris būtų laikomas nusikalstama veika, sukelia civilinę atsakomybę, yra kitaip neteisėtas arba pažeidžia bet kurios trečiosios šalies teises bet kurioje pasaulio šalyje; arba

kuri yra techniškai žalinga (įskaitant, be kita ko, kompiuterinius virusus, loginius bombus, Trojos arklius, kirminus, kenksmingus komponentus, sugadintus duomenis ar kitą kenkėjišką programinę įrangą arba kenksmingus duomenis).

Jūs negalite piktnaudžiauti Svetaine (įskaitant, be apribojimų, įsilaužimą).

Mes visapusiškai bendradarbiausime su bet kuria teisėsaugos institucija arba teismo nutartimi, kuria mes prašome arba nurodėme atskleisti kiekvieno asmens, kuris paskelbia bet kokią medžiagą pažeidžiant šią sąlygą, tapatybę ar vietą.

4. LICENCIJA

Jūs galite peržiūrėti, spausdinti ir atsisiųsti ištraukas iš svetainės savo reikmėms, remdamiesi tuo, kad:

jokie dokumentai ar susiję grafika Svetainėje jokiu būdu nekeičiami;

svetainėje nėra grafikos, naudojamos atskirai nuo atitinkamo teksto; ir

mūsų autorių teisių pranešimai ir šis leidimo pranešimas pasirodo visose kopijose.

Jei nenurodyta kitaip, autorių ir kitos intelektinės nuosavybės teisės visuose Svetainėje esančiose medžiagose (įskaitant, be apribojimų, nuotraukas ir grafinius vaizdus) priklauso mums ar mūsų licencijų išdavėjams. Išsaugotas, kaip buvo susitarta kitaip, draudžiama naudoti ištraukas iš Svetainės, išskyrus pagal 4.1 punktą, ir, jei pažeidėte 4.1 punktą, jūsų leidimas naudoti Svetainę automatiškai baigiasi, ir jūs turite nedelsdami sunaikinti bet kokius atsisiųstus ar atspausdintus ištraukos iš Svetainės .

Atsižvelgiant į 4.1 punktą, jokios Svetainės dalies negalima atkurti ar saugoti bet kurioje kitoje svetainėje arba įtraukti į bet kokią viešą ar privačią elektroninę paieškos sistemą ar paslaugą be mūsų išankstinio rašytinio sutikimo.

5. ATSISAKYMAS NUO ATSAKOMYBĖS

Kiek leidžiama pagal įstatymus, mes neatsakome:

už visas sąlygas, garantijas ir kitas sąlygas, kurios kitaip galėtų būti numatytos įstatyme, bendrojoje teisėje arba teisingumo teisėje; ir

bet kokią atsakomybę už bet kokį tiesioginį, netiesioginį ar pasekminį nuostolį ar žalą, patirtą dėl bet kokio asmens, susijusio su Svetaine, ar dėl naudojimosi, nesugebėjimo naudotis ar rezultatų naudotis Svetaine, su visais su ja susijusiais tinklalapiais ir bet kokiomis paskelbtomis medžiagomis įskaitant, be apribojimų, bet kokią atsakomybę už:

a) pajamų arba pajamų netekimus;

b) verslo praradimas;

c) pelno ar sutarčių netekimas;

d) numatomų taupymo nuostolių praradimas;

e) duomenų praradimas;

(f) prestižo praradimas;

g) švaistomi valdymo ar biuro laiko; ir

(h) bet kokio kito bet kokio pobūdžio nuostolių ar žalos atveju, kuris atsiranda ir dėl to, ar jis yra padarytas d ÷ l delikto (įskaitant aplaidumą), sutarties pažeidimą ar kitaip, net jei jis yra numatomas.

Tai neturi įtakos mūsų atsakomybei už mirtį ar asmens sužalojimus, atsirandančius dėl mūsų aplaidumo, taip pat mūsų atsakomybės už suklastotą klaidingą informaciją ar klaidingą informaciją apie esminį dalyką, taip pat apie bet kokią kitą atsakomybę, kurios negalima atmesti arba apriboti pagal galiojančius įstatymus.

6. INFORMACIJA APIE JŪSŲ IR JŪSŲ APSILANKYMUS MŪSŲ SVETAINĖJE

Visa jūsų apdorojama informacija bus tvarkoma pagal mūsų privatumo politiką. Naudodamiesi Svetaine jūs sutinkate dėl tokio apdorojimo.

7. NUTRAUKIMAS

Mes galime savo nuožiūra apriboti jūsų prieigą prie Svetainės ir / arba atsisakyti susitikti su jumis be išankstinio įspėjimo, kai:

yra reguliavimo ar įstatymų numatytų pakeitimų, ribojančių mūsų galimybes suteikti prieigą prie Svetainės;

bet koks įvykis yra už mūsų pagrįstos kontrolės ribų, neleidžiantis mums patekti į Svetainę (pvz., be apribojimų, techniniai sunkumai, pajėgumų problemos ir ryšių gedimai); arba

mes manome, kad piktnaudžiaujate Svetaine ar kitaip pažeidžiate sąlygas.

8. NUORODOS IŠ IR Į KITAS SVETAINES

Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines svetainėje pateikiamos tik jūsų patogumui. Jei naudojate šias nuorodas, paliekate svetainę. Mes neperžiūrėjome visų šių trečiųjų šalių svetainių ir nekontroliuosime jų atsakomybės už jų turinį ar prieinamumą. Todėl mes nepatvirtiname ir nepareiškėme jokio pareiškimo apie juos arba apie ten esančias medžiagas ar jų panaudojimo pasekmes. Jei nuspręsite prisijungti prie bet kurios trečiosios šalies svetainių, susietų su Svetaine, tai darysite visiškai savo pačių rizika.

Jei norite susieti su Svetaine, tai galite padaryti tik tuo pagrindu, kad susiejate, bet neatsikartojote Svetainės pagrindinį puslapį ir laikydamiesi šių sąlygų:

jūs neturite pašalinti, iškraipyti ar kitaip pakeisti svetainės naudojamų logotipų dydį ar išvaizdą;

Jūs nerenkate rėmelio ar kitokios naršyklės ar pasienio aplinkos aplink Svetainę;

jūs jokiu būdu nereiškia, kad mes remiame bet kokius produktus ar paslaugas, išskyrus mūsų pačių;

jūs nepaaiškinsite savo santykių su mumis ir nepateiksite jokios kitos klaidingos informacijos apie tai;

jūs kitaip nenaudosite SOSVan nuosavybės teise priklausančių prekių ženklų (nepriklausomai nuo to, ar jie yra registruojami, ar neregistruojami), kurie yra rodomi Svetainėje be mūsų aiškiai rašytinio sutikimo;

jūs nesiųsite nuorodos iš svetainės, kuri jums nepriklauso; ir

jūsų svetainėje nėra turinio, kurį mes, savo nuožiūra, laikome nemaloniais, įžeidžiančiais ar prieštaringais, pažeidžiant bet kokio kito asmens intelektinės nuosavybės teises ar kitas teises arba kurios kitaip neatitinka visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų .

Mes aiškiai pasiliekame teisę atšaukti numatytą teisę dėl sąlygų pažeidimo ir imtis bet kokių veiksmų, kuriuos manome tinkamais.

Jūs visiškai atlyginsite mums už nuostolius ar žalą, kuriuos galime patirti dėl pažeidimų.

9. DOMENO PAVADINIMO APSAUGA

Jūs sutinkate neregistruoti jokio domeno vardo, kuriame yra žodis “SOSVan”.

10. BENDRAI

Jūs garantuojate, kad teisėtai galite peržiūrėti svetainę jurisdikcijoje, kurioje jūs esate. Jūs esate atsakingas už visų jurisdikcijos įstatymų laikymąsi, peržiūrėdamas ar naudodamasis jo turiniu.

Vienos ar kelių šių Sąlygų nuostatų laikymosi nesilaikymas arba atidėjimas nėra laikomas atsisakymu nuo kitų šių Sąlygų nuostatų.

Jokia trečiųjų šalių sutarčių (trečiųjų asmenų teisių) 1999 m. Įstatų nuostata negali būti vykdoma.

Jei kuri nors Sąlygų nuostata yra neteisėta, negaliojančia arba dėl bet kokios priežasties negaliojanti, ši nuostata laikoma atskiriama ir neturi įtakos likusių nuostatų galiojimui ir vykdymui.

Sąlygos sudaro visą tarpusavio susitarimą dėl jūsų naudojimosi Svetaine ir pakeičia bet kokį ankstesnį susitarimą ar atstovavimą.

Visi ir visi pranešimai, kuriuos turi pateikti vienas iš mūsų kitam pagal Sąlygas arba susijusias su jais, laikomi pakankamai pateiktais, kai siunčiami elektroniniu ar faksimiliniu perdavimu kiekvienu atveju, adresu jums bet kuriuo el. Pašto adresu arba faksimilinį numerį, kurį suteikėte mums ar mums el. pašto adresu arba faksimiliniu numeriu, pateiktu šių bendrųjų sąlygų pradžioje.

Sąlygas reglamentuoja Lietuvos įstatymai, ir jūs sutinkate pateikti išimtinę Lietuvos teismų jurisdikciją.