Svetainės naudojimosi sąlygos

Ši svetainė veikia kaip internetinė platforma, leidžianti vartotojams užsakyti pervežimo paslaugas, o transporto paslaugų teikėjams – teikti paslaugas.

Registruodamasis svetainėje, Vartotojas arba įmonė įsipareigoja laikytis žemiau išvardintų taisyklių.

Bendrosios sąlygos

 1. Apibrėžimai

   Transporto paslaugų teikėjas – tai registruotas narys, teikiantis tam tikras pervežimo paslaugas;

  Vartotojas – tai www.sosvan.com platformos narys, kuris užsiregistravo sistemoje kaip pervežimo paslaugų teikėjas arba užpildė pervežimo užsakymo formą;

  Narys – asmuo užpildęs svetainės registracijos formą ir turintis nario statusą;

  Sandoris - tai sutartis, sudaryta tarp Transporto paslaugų teikėjo ir paslaugą užsakiusio asmens, kad jis galėtų atlikti darbą;

  Siuntėjas – asmuo, užregistravęs pervežimo paslaugą www.sosvan.com platformoje.

 2. Prieiga

  Mes stengiamės užtikrinti, kad svetainė būtų prieinama 24 valandas per parą, tačiau įvykus nenumatytiems atvejams, kurie tiesiogiai nepriklauso nuo mūsų (techniniai sistemos gedimai ir pan.) pasiliekame teisę be įspėjimo laikinai sustabdyti prieigą prie svetainės, iki kol bus pašalintos visos problemos.

 3. Licencija

  Visa svetainėje esanti medžiaga (tekstai, grafika) yra privati nuosavybė. Draudžiama kopijuoti, naudoti ištraukas iš mūsų teksto, atkurti ar saugoti informaciją bet kurioje kitoje internetinėje erdvėje.

 4.  Atsakomybė bei teisė

  4.1 www.sosvan.com yra trečioji šalis, suteikianti galimybę kitoms šalims (Paslaugų teikėjams bei Užsakovams) sėkmingai vystyti sandėrį. Mes neatsakome už kitoms šalims iškilusius finansinius nuostolius, paslaugų teikėjai ir užsakovai privalo tarpusavyje išspręsti iškilusias problemas. Tačiau siekdami užtikrinti kokybę ir sklandų bendradarbiavimą, apie iškilusius nesusipratimus prašome nedelsiant mus informuoti, jog galėtume užtikrinti, jog ateityje tai nepasikartotų.

  4.2 SOSVAN pasilieką teisę šalinti iš platformos Narius, pažeidusius bendrąsias, Vartotojams, Vairuotojams ar Siuntėjams taikomas taisykles.

  4.3 Tinklalapio administracija pasilieką teisę be perspėjimo keisti ar papildyti svetainėje taikomų taisyklių sąrašą;

  4.4 SOSVAN.COM įsipareigoja tvarkyti vartotojų duomenis griežtai laikantis ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir naudoti juos tik užsakymų vykdymui.

 5. Bendrosios taisyklės internetinės svetainės Vartotojams:

  Naudodamiese svetaine, jūs patvirtinate, jog susipažinote sujos taisyklėmis ir sutinkate jų laikytis;
  www.sosvan.com suteikia Vartotojams virtualią erdvę, kurioje Užsakovai gali pateikti pervežimo užsakymus ir gauti pervežimų pasiūlymus, tuo tarpu paslaugų teikėjai – siūlyti savo paslaugas ir teikti pervežimo pasiūlymus;
  Svetainės Vartotojai supranta ir sutinka, jog www.sosvan.com nekontroliuoja kitų svetainės Vartotojų turinio, todėl SOSVAN nebus atsakingas dėl tokio turiniotikslumo ar kokybės, tačiau gavus pagrįstų nusiskundimų – pasiliekame teisę šalinti iš svetainės Narius, kurie pažeidė 6 bei 7 punktuose paminėtas taisykles;
  Vartotojai privalo pateikti apie save teisingą ir išsamią informaciją, įskaitant tikrą vardą bei pavardę, kontaktus susisiekimui;
  Vartotojai įsipareigoja informuoti SOSVAN administraciją, jei vartotojo prisijungimo duomenys buvo prarasti ar tapo prieinami pašaliniams asmenims;
  Vartotojai įsipareigoja informuoti SOSVAN administraciją dėl iškilusių nesklandumų tarp Vežėjų bei Užsakovų;
  Taisyklių nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.

 6. Taisyklės vežėjams

  6.1 www.sosvan.com svetainėje draudžiama reklamuoti įmones ar fizinius asmenis, teikiančius įvairias pervežimo paslaugas. Taip pat skelbimuose, komentaruose bei privačiose žinutėse teikti kontaktus (tel.numerį, el.pašto adresą, kitos įmonės duomenis) tuo siekiant atlikti sandėrį už www.sosvan.com svetainės ribų;

  6.2 Draudžiama svetainėje skelbti melagingą, provokacinio, įžeidžiančio ar grasinančio pobūdžio informaciją;

  6.3 Svetainėje draudžiama susikurti kelias paskyras skirtingais vardais;

  6.4 Registruodamasis SOSVAN platformoje, vežėjas užtikrina, kad pervežimo paslaugai suteikti bus pateikta techniškai tvarkinga transporto priemonė;

  6.5 Pagal abiejų šalių susitarimą, į kainą, nurodytą pervežimo užsakyme įeina tik konkrečios užsakyme nurodytos paslaugos;

  6.6 Vežėjas, vykdydamas pervežimo paslaugą, privalo laikytis CMR*, ADR*, TIR* konvencijų ir visų kitų atitinkamų tarptautinių ir nacionalinių teisės aktų;

  6.7 Vežėjas prisiima atsakomybę už pervežamo krovinio saugumą, jo sugadinimą ar dingimą nuo krovinio paėmimo iki jo pristatymo jo teisėtam gavėjui;

  6.8 Vežėjas turi teisę atšaukti užsakymą be jokių kompensacijų, jei Užsakovas apie užsakymo atšaukimą yra informuojamas likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki krovinio paėmimo;

  6.9 Vežėjas neatsako už valstybės institucijų sulaikytą ar konfiskuotą siuntinį/krovinį.

  Nesilaikant taisyklių, vartotojas be perspėjimo bus šalinamas iš www.sosvan.com platformos ir praras nario statusą.

 7. Taisyklės siuntėjams

  7.1 Draudžiama svetainėje registruoti melagingus, neatitinkančius tikrovės bei klaidinančius pervežimo užsakymus;

  7.2 Draudžiama skelbimuose, komentaruose ar privačiose žinutėse teikti informaciją, siekiant įvykdyti užsakymą apeinant sosvan platformą;

  7.3 Draudžiama kelti melagingus atsiliepimus apie vairuotojus ar pervežimo paslaugas suteikusias įmones, su nepagrįsta ir neteisinga informacija, siekiant piktybiškai pakenkti paslaugas teikiančiam asmeniui ar įmonei;

  7.4 Draudžiama svetainėje skelbti melagingą, provokacinio, įžeidžiančio ar grasinančio pobūdžio informaciją;

  7.5 Draudžiama svetainėje susikurti paskyras keliais vardais;

  7.6 Užsakovas, pateikdamas pervežimo paslaugos užsakymą garantuoja, jog pervežimui skirti kroviniai nėra pavojingi transportuoti, jog tai nėra prekė ar medžiaga, kurių apyvarta yra uždrausta ar neteisėta;

  7.7 Užsakovas, pateikdamas pervežimo užsakymą, privalo pateikti Vežėjui būtiną informaciją apie krovinį, jo savybes, pervežimo sąlygas bei tikslią paėmimo bei pristatymo vietą;

  7.8 Vežėjui pateiktas krovinys turi būti tinkamai paruoštas bei supakuotas taip, jog jį vežant nekiltų pavojus vairuotojui, tretiems asmenims, aplinkai, kitiems vežamiems kroviniams bei transporto priemonei;

  7.9 Užsakovo atsakomybė tinkamai supakuoti bei paruošti kroviniui reikalingus dokumentus. To neįvykdžius, vairuotojas turi teisę atsisakyti vežti krovinį, kuris nėra tinkamai paruoštas transportacijai ar esant kitoms aplinkybėms, kurios galėtų sąlygoti atsakomybės Vežėjui taikymą;

  7.10 Pastebėjus siuntos/krovinio pažeidimus, atsiradusius dėl transportavimo, Užsakovas privalo nedelsiant, tačiau ne vėliau nei sekančią dieną po siuntinio/krovinio pristatymo informuoti Vairuotoją apie pastebėtus pažeidimus. Vėlesni pretenzijų pareiškimai nebus priimami ir už juos nebus atlyginta;

  7.11 Užsakovas įsipareigoja už suteiktas pervežimo paslaugas sumokėti pervežimo paslaugos užsakyme šalių sutartą mokestį;

  7.12 Pagal abiejų šalių susitarimą, į kainą, nurodytą pervežimo užsakyme įeina tik konkrečios užsakyme nurodytos paslaugos;

  7.13 Vairuotojui pareikalavus, užsakovas įsipareigoja atlyginti bet kokius papildomus su siunta ar kroviniu susijusius muito ar kitus nenumatytus mokesčius.